Základní škola

Základní škola je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. V současné době má 2 třídy. Kapacita školy je 60 žáků. Součástí školy je malá zahrádka, která je využívána především v rámci školní družiny a také dvorek, kde děti mohou trávit v letních měsících výuku i přestávky. Škola má i bezbariérový přístup, což umožňuje vzdělávat i děti s tělesným postižením. Škola využívá moderní výukové pomůcky a aplikace, například interaktivní tabule nebo nooteboky.

Mateřská škola

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školy Moravské Bránice, avšak sídlí v samostatné budově. Kapacita MŠ je 44 dětí, má dvě třídy = Včeličky pro předškoláky a Motýlky pro mladší děti. Součástí budovy je zahrada s herními prvky, jako je skluzavka, lanové průlezky, pískoviště a zahradní domek. Provoz školky je téměř každý den prodloužen kroužky, jako jsou Angličtina, Šikulka, Zpívánky a Edukačně – stimulační skupiny pro předškoláky.