Ze starých archivních zápisů se dovídáme, že škola v Moravských Bránicích existovala již od roku
1758. V té době ji navštěvovalo celkem 44 dětí. Ze zápisů z roku 1807 se dočítáme, že školu navštěvovalo už jen 28 dětí a proto filiální škola v Moravských Bránicích na kratší dobu zanikla. Děti tedy musely pěšky chodit do triviální školy v Dolních Kounicích, která byla od roku 1781 dvoutřídní.
Svou další činnost zahájila škola v Moravských Bránicích až v roce 1850. V obci však nebyla k tomuto účelu žádná vhodná budova, přesto bylo vyučování opět zahájeno od školního roku 1850/51 a učilo se nejprve v soukromých domech, ve velmi stísněných poměrech na dvě směny.

Po několika letech výuky v soukromých domech se škola konečně dočkala vlastní budovy. V roce 1854 byla postavena nová školní budova, která po několika přestavbách během staletí slouží svému účelu dodnes. V budově byla tehdy jedna učebna a malý byt pro správce školy.

 

Základní škola Moravské Bránice je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. Žáci naší školy
odchází do pátého ročníku do základních škol do Ivančic nebo do Dolních Kounic. Průměrně do naší školy dochází 25 - 35 žáků. Výuka žáků probíhá převážně ve dvou třídách. Některé vyučovací předměty vyučujeme jednotřídním způsobem. V tomto případě využíváme prostor třídy, která slouží jako školní družina. V budově základní školy se také nachází školní jídelna. Obědy jsou dováženéz jídelny z naší mateřské školy. Naše škola je škola rodinného typu, vzhledem k menšímu počtu žáků. Průměrně je ve třídě 15 dětí ze dvou ročníků. Ročníky se vždy slučují podle počtu žáků v jednotlivých ročnících s ohledem na nejoptimálnější řešení

Součástí základní školy je také mateřská škola, která má vlastní odloučenou budovu a pracuje podle
vlastního vzdělávacího programu. Na tento program základní škola z části navazuje a dále ho
rozšiřuje. Dále je součástí školy školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Základní škola je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. V současné době má 2 třídy. Kapacita školy je 60 žáků. Součástí školy je malá zahrádka, která je využívána především v rámci školní družiny a také dvorek, kde děti mohou trávit v letních měsících výuku i přestávky. Škola má i bezbariérový přístup, což umožňuje vzdělávat i děti s tělesným postižením. Škola využívá moderní výukové pomůcky a aplikace, například interaktivní tabule nebo nooteboky.

Mateřská škola

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školy Moravské Bránice, avšak sídlí v samostatné budově. Kapacita MŠ je 44 dětí, má dvě třídy = Včeličky pro předškoláky a Motýlky pro mladší děti. Součástí budovy je zahrada s herními prvky, jako je skluzavka, lanové průlezky, pískoviště a zahradní domek. Provoz školky je téměř každý den prodloužen kroužky, jako jsou Angličtina, Šikulka, Zpívánky a Edukačně – stimulační skupiny pro předškoláky.