Zahájení školního roku v ZŠ

Milí rodiče, 

zahájení školního roku proběhne 1. září na dvoře školy v  8:00. Nejprve se všichni přivítáme a poté společně s dětmi půdete do  tříd, kde proběhne informační schůzka s třídní učitelkou (ukončení cca 9:00). 

V pátek  budou mít všichni žáci třídnický den (seznámení s prostředím školy, vytvoření společných pravidel atd.). 

Provoz školní družiny začíná v pátek 2. 9. 2022. Ranní družina - 6:45 - 7:45, odpolední družina 11:40 - 16:00. 

Provoz školní jídelny  začíná v pátek 2. 9. 2022. Prosím nahlaste se u paní učitelky Plačkové v družině 1. září. 

 

Těšíme se na Vás.