Denní režim školní družina

6:45 - 7:45 ranní scházení, individuální činnosti, klidné hry
11:40 - 12:00 příprava na oběd, individuální činnosti
12:00 - 12:20 oběd, hygiena
12:20 - 13:00 zápis docházky, společná četba, individuální činnosti, hry, odpočinek, relaxace
13:00 - 14:30 kroužky, vycházka, pobyt na zahradě nebo na dvoře, zájmové a rekreační činnosti, příležitostné akce
14:30 - 15:45 individuální činnosti, hry, relaxace, výtvarné činnosti, rozcházení žáků
15:45 - 16:00 úklid družiny