Klokanovy školky

V roce 2018 - 2019 se učitelky z naší mateřské školy zapojily do celoročního programu Klokanovy školky jako koncová školka. Jednou měsíčně jsme jezdily do našeho Centra kolegiální podpory - MŠ Ruprechtov (okres Vyškov). 

Zúčastněné mateřské školy  měly možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s používáním diagnosticko – intervenčních postupů a pomůcek, učitelé získávali inspiraci do výuky, sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s metodickou pomůckou Klokanův kufr a Klokanovy kapsy i šanci pro vznik a ověření nových pracovních listů navržených přímo mateřskými školami. Vysokou přidanou hodnotou pro všechny přizvané mateřské školy byla možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, Mgr. Jiřinou Bednářovou, autorkou řady metodických, diagnostických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.

V roce 2019 - 2020 se stala naše mateřská škoal Centrem kolegiální podpory Klokanových školek. Pořádali jsme workshopy, navázali mnoho nových přátelství a hlavně zúčastněné mateřské školy získaly velké množství zkušeností, příkladů dobré praxe, materiály, didaktické pomůcky a odborné knihy.

NAše mateřské škola získala Klokanův kufr, Klokanovy kapsy a další cenné pomůcky a materiály.