Kroužky v ZŠ

Kroužky v ZŠ probíhájí dle zájmu dětí a dle lektorů v tomto období:  říjen - květen.

(V září a v červnu kroužky neprobíhají). 

 Kroužky ve školním roce 2023 - 2024:        
Angličtina (1.  a  2. ročník) pondělí 13:00 - 13:45        Blanka Vágó
Keramika (1. - 4. ročník) středa 13:00 - 14:00       SVČ Ivančice
Dramatický kroužek (1. - 4. ročník) čtvrtek 13:00 - 13:45       Mgr. Naděžda Jiráčková