Šablony II. MŠ

Rozhodnutí o poskytnutí dotace naleznete zde.

Z dotace bylo hrazeno školení pro pedagogy z oblasti polytechnické, matematické a čtenářské gramotnosti, výukové programy pro dětí, tablety, didaktické pomůcky do matematiky, využití IT v řízených činnostech a při individuální práci.