Rozhodnutí o poskytnutí dotace naleznete zde.

Z dotace bylo hrazeno školení pro pedagogy z oblasti polytechnické, matematické a čtenářské gramotnosti, výukové programy pro žáky, notebooky, didaktické pomůcky do matematiky, využití IT ve výuce.