Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Moravské Bránice se skládá ze dvou částí. V budově mateřské školy je kuchyň - vývařovna, ve které se vaří obědy nejen pro děti mateřské školy, zaměstnance, ale i pro žáky ZŠ. Kromě obědů se dětem v mateřské škole připravují ranní i odpolední svačinky. V rámci pitného režimu mají děti k dispozici vodu, čaj, sirup, případně mléko nebo mléčné koktejly. Strava je připravována dle platných norem a předpisů. 

V budově základní školy je výdejna, do které se každý den dováží obědy. Součástí obědu je pravidelně zelenina, zeleninové saláty nebo ovoce. Z pitného režimu mají děti na výběr vodu, čaj nebo sirup a mléko nebo mléčné koktejly.