Zaměstnanci školní družina

Odpolední družina:

Hlavní vychovatelka: Mgr. Karolína Pořízková

Vychovatelka: Mgr. Lenka Badinová

 

Ranní družina:

Marcela Plačková, DiS.

Mgr. et Mgr. Marie Makariusová

Mgr. Jana Čechová