Zápis ZŠ pro šk. rok 2022/23

Zveme Vás na zápis prvňáčků do naší školy, který se bude konat ve středu 20. dubna 2022 od 13:00 – 16:30 v budově ZŠ Moravské Bránice.

Výhody naší malotřídní školy:

  • Nízký počet dětí ve třídě, přátelský přístup k dětem - všichni se navzájem dobře známe,
  • Spojené ročníky nejsou překážkou kvalitního vzdělávání
  • Uspořádání a spojování ročníků se pro daný školní rok upravuje tak, aby bylo co nejefektivnější pro výuku,
  • Děti se učí spoléhat sami na sebe, být samostatné, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky,
  • Učitel má větší přehled o úspěších či neúspěších dítěte, je častěji v kontaktu s rodiči,
  • Přestávky děti mohou trávit na školním dvoře, součástí školy je školní družina, kroužky dle zájmu dětí.

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

K zápisu potřebujete:

-        vyplněný zápisní list do ZŠ - zde

-        žádost o přijetí k povinné školní docházce - zde

-        žádost o odklad povinné školní docházky - zde

-        rodný list dítěte (kopie),

-        občanský průkaz nebo oprávnění dítě zastupovat.

Zapsány budou všechny děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou šesti let.

Taktéž budou zapsány děti, které měly loni odklad povinné školní docházky i děti, u kterých víte, že budou mít odklad povinné školní docházky. Po podání přihlášky k povinné školní docházce můžete dodatečně podat žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo dětského psychologa nejpozději do 31. 5. 2022.

Těšíme se na Vás.