Zápis do 1. třídy

Zveme Vás na zápis do 1. ročníku naší základní školy, který se koná v úterý 23. dubna 2024 od 13:30 do 17:00 v budově ZŠ Moravské Bránice 74.

Více podrobností naleznete zde

Zapsány budou všechny děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou šesti let.

Taktéž budou zapsány děti, které měly loni odklad povinné školní docházky i děti, u kterých víte, že budou mít odklad povinné školní docházky. Po podání přihlášky k povinné školní docházce můžete dodatečně podat žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo dětského psychologa nejpozději do 31.5.2024.

Těšíme se na Vás.